όροι χρήσεως της ιστοσελίδας

Κεντρική

Αναγνώριση

Εκδότης

φωτογραφίες DVD

όροι χρήσεως της ιστοσελίδας

Τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας που περιέχουν το DVD με φωτογραφίες της Σάμου. Τα περιεχόμενα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με άδεια του εκδότη.
Μπορείτε να τυπώσετε τις φωτογραφίες για προσωπική σας χρήση μόνο.
Δεν μπορείτε να εκδώσετε τίποτα απο αυτή τη σελίδα χωρίς την προσωπική μου έγκριση.
Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε περιεχόμενα αυτής της σελίδας για επαγγελματική χρήση,παρακαλώ επικοινωνήστε με τον συγγραφέα της.(βλέπε:εκδότης).
Οι εικόνες απο την πόλη της Σάμου είναι σε πραγματικό μέγεθος,προκειμένου να πάρετε μιά ιδέα για την ποιότητά τους.
Στις φωτογραφίες
© 2008 Webgestaltung Stolberg
eXTReMe Tracker